سکس ضربدری

11 posts / 0 new
آخرین پست
VenusianCouple
آفلاین
عضو از: 01/19/2012
سکس ضربدری

ما حامد 30 ساله و دینا 23 ساله تمایل داریم
با یک زوج با شخصیت و فهمیده و زیبا و خوش هیکل
به جهت دوستی آزاد و راحت که بتونیم
با اونا تا حد سکس ضربدری بشرط تمایل هر 4 نفر پیش بریم
آشنا بشیم اگر تمایل دارین و دارای شرایط فوق هستن پیام بدن
لطفا لطفا مجردها به هیچ وجهی پیام ندن تمایل نداریم .
VenusianCouple@yahoo.com